PRIORITATS

El nostre principal objectiu és reprendre l’activitat escolar amb les màximes garanties , buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.

MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT

 • Hem dissenyat grups estables de màxim 25 alumnes a Infantil i Primària i no superiors a 30, a l’ESO. Reestructuració , per tant, dels grups que superin aquest nombre (4t i 5è de primària).
 • Hem reduït el nombre de mestres i professors que tenen contacte amb cada grup i hem organitzat entrades, sortides i patis en torns esglaonats per a que els grups estables no tinguin contacte entre ells, assegurant la estanqueitat dels mateixos.
 • Els desdoblaments i les matèries optatives es realitzaran en espais d’ús exclusiu (mai aules d’altres grups estables). Desinfectarem els espais després de cada ús.
 • Hem reduït l’ús dels espais i aules comunes.
 • Sectoritzarem el pati per a l’ús dels grups estables i establirem horaris per l‘ús dels lavabos.
 • L’ús de mascareta serà obligatòria a tots els espais del centre a partir de 1r de primària que han de portar desde casa . Recomanen que portin una bossa per desar-la en el moment dels àpats.
 • L’alumnat haurà de portar la seva ampolla d’aigua , ja que no es podran utilitzar les fonts.
 • Vetllarem per assegurar pautes d’ higiene de mans seguint els protocols del Departament de Salut.
 • Hem dissenyat un protocol d’accés al centre amb declaració responsable d’absència de símptomes o contacte estret amb persones positives o amb símptomes.
 • Com a norma general, les famílies no podran accedir al centre sense cita prèvia que es podrà demanar al correu escola@joanbardina.com.
 • Control de símptomes per part de les famílies.
 • Realitzarem el control de la temperatura corporal a l’alumnat i al professorat a l’entrada del centre. En el cas que la temperatura sigui igual o superior a 37,5º, no s’hi podrà accedir i activarem el protocol de gestió de possibles casos COVID-19.
 • Vetllarem per assegurar la neteja, desinfecció i ventilació seguint les pautes establertes pel Departament de Salut. S’ha reforçat el servei de neteja del centre durant tota la jornada.
 • Instal·larem a tots els espais del centre dispensadors de gel hidroalcohòlic, dispensadors de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
 • Gestionarem els residus seguint les pautes establertes pel Departament de Salut.
 • Gestionarem els casos compatibles amb simptomatologia COVID-19 seguint indicacions dels Departaments d’Educació i Salut.
 • Hem establert un Pla d’acollida i acció tutorial per a la formació de l’alumnat en totes aquestes mesures de seguretat i higiene.

ORGANITZACIÓ D’ENTRADES, SORTIDES

 • Haurà de venir una sola persona a portar i recollir al nen o nena al centre. Recomanem la màxima puntualitat per evitar esperes i aglomeracions a la porta del centre.
 • En cap cas, les famílies podran accedir a les instal·lacions del centre (patis, entrada…)
 • Si algun alumne/a arriba tard haurà d’esperar al carrer , mantenint la distància de seguretat, que la resta de l’alumnat de la seva etapa hagi realitzat la seva entrada.
ENTRADA PER:GrupsEntradaSortida
PORTA PRINCIPALP-5
P-4
P-3
8.40h i 14.40h
8.50h i 14.50h
9h i 15h
12.40h i 16.40h
12.50h i 16.50h
13h i 17h
PATI INFANTILCI
CM
CS
ESO ( 1r CICLE)
ESO (2n CICLE)
9h i 15h
8.50h i 14.50h
8.40h i 14.40h
8h i 15.15h
7.55h i 15.10h
13h i 17h
12.50h i 16.50h
12.40h i 16.40h
13.30h i 17.15h
13.25h i 17.10h

REUNIONS D’INICI DE CURS I ENTREVISTES

 • Les reunions d’inici de curs es faran telemàticament a través de l’eina Google Meet. Podeu consultar el dia i hora de la reunió i el corresponent enllaç.
 • Durant el curs, les entrevistes personals es realitzaran preferiblement per videoconferència i/o trucada telefònica. En els casos que es requereixi, es podrien fer amb cita prèvia escrivint un mail al tutor i seguint les normes de seguretat i higiene.

SORTIDES, COLÒNIES, TREBALLS DE SÍNTESI I VIATGE DE FINAL DE CURS

 • Mantindrem, en la mesura que sigui possible, les activitats programades seguint les normatives de salut i transport , tot assegurant la distància entre els diferents grups estables.

SERVEI D’ACOLLIDA I PERMANÈNCIA

 • El servei d’acollida i permanència estarà actiu seguint totes les normatives indicades pel Departament de Salut. S’habilitaran espais que permetin mantenir la distància interpersonal entre l’alumnat de diferents grups estables. Un responsable del centre recollirà a l’alumnat a la porta del centre.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 • Les entitats organitzadores de les diferents activitats extraescolars continuaran oferint-les garantint les mesures de seguretat i higiene pertinents. L’alumnat que no pertany al mateix grup estable haurà de mantenir la distància corresponent.

ACOLLIDA I ENTRADA PROGRESSIVA P3

 • Pels dies 14 i 15 de setembre, cada infant tindrà assignat un horari d’entrada progressiva que podrà ser de 9:15 a 10:45 o de 11:00 a 12:30. El dia 16 , tot l’alumnat assistirà en torn de matí (de 9:15 a 12:15). A partir del dia 17, l’horari serà l’habitual del curs (9:00 a 13:00 i 15:00 a 17:00).
 • Durant la primera setmana (del 14 al 18 de setembre), un familiar podrà acompanyar l’infant a l’entrada de l’aula. Ha de ser sempre la mateixa persona. En recollir l’infant, aquest familiar no entrarà a les instal·lacions del centre, el recollirà a la porta de l’escola.

ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TOTAL

 • En el cas confinament parcial o total, el professorat i l’alumnat seguirà desenvolupant la programació de cada àrea amb la major normalitat possible, utilitzant l’entorn Google Classroom com a eina principal de comunicació.
 • La formació de l’alumnat i les famílies en l’ús d’aquestes eines seran una de les prioritats d’aquest curs des del seu inici.

SERVEI DE MENJADOR

 • El servei de menjador estarà actiu seguint totes les normatives indicades pel Departament de Salut. Cada grup estable dinarà i passarà el temps d’esbarjo mantenint la corresponent distància amb la resta d’alumnat.
 • Els alumnes que es quedin fixos tot el mes se’ls carregarà l’import al rebut mensual i es gestionarà com fins ara.
 • Aquell alumnat que utilitzi esporàdicament el servei de menjador haurà de comprar el ticket diari a l’apartat “Pagaments en línea” de la pàgina web i comunicar-ho abans de les 10 del matí del dia que s’hagi de quedar a dinar a: lrodriguez@joanbardina.com o telefònicament al 936 400 851.

ACCÉS A LA SECRETARIA DEL CENTRE

 • Només es podrà accedir a la secretaria del centre amb cita prèvia . Per demanar-la s’haura d’escriure al correu escola@joanbardina.com
 • S’ha habilitat un servei de pagament per mitjà de tarjeta de crèdit al web del centre per facilitar els pagaments de finestreta (tickets per dies esporàdics de menjador, excursions, rebuts…). El trobareu a l’apartat web “Pagaments en línia” .