Educació infantil i primària

Plurilingüisme | Alumnes competents a nivell lingüístic en les tres llengües (català, castellà i anglès). Francès a partir de 5è.

Innovamat | Mètode d’aprenentatge competencial de les matemàtiques a partir del diàleg i la manipulació.

Glifing | Mètode d’entrenament de la lectoescriptura a través del joc.

ScienceBits | Mètode d’aprenentatge constructivista impulsat per científics i basat en l’experimentació i la descoberta.

Pla de lectura i biblioteca escolar | Un itinerari apassio­nant per a despertar en l’alumnat la passió per la lectura.

Competència digital | Aules equipades i connectades al món per a formar usuaris competents en les tecnologies de la informació i la comunicació.

Jornades esportives | Fomentem l’esport i els hàbits saludables aprofitant els espais exteriors de l’escola.

Activitats artístiques | Deixem volar la imaginació i po­tenciem la creativitat i la sensibilitat artística a través de la música i la plàstica.

Educació secundària

Metodologia

  • Treball cooperatiu i per projectes | Treballaràs en equip i compar­tiràs el coneixement amb els teus companys.
  • Treballs de síntesi fora del centre | Aplicaràs el què has après en un entorn nou per descobrir.

Àmbit lingüístic

  • Plurilingüisme | Comprendràs i t’expressaràs oralment i per escrit en 4 llengües: català, castellà, anglès i francès.

Àmbit expressió

Jornades esportives | Faràs esport i practicaràs hàbits saludables aprofitant els espais exteriors de l’escola.

Exposicions artístiques | Desenvoluparàs la creativitat i la sensibi­litat artística a través de la música, la plàstica i el dibuix tècnic amb programes informàtics de disseny.

Àmbit digital

Competència digital | Et connectaràs al món des de les aules mit­jançant el treball amb els ordinadors portàtils del centre.

Google for Education | Disposaràs d’una compte de Google per treballar col·laborativament amb els teus companys i professors.

Microsoft Office 365 | Tindràs una llicència gratuïta de office (Word, Excel i PowerPoint) per poder treballar des de qualsevol dispositiu.

Àmbit científic

Math Bits | Aprendràs utilitzant una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment.

ScienceBits | Tindràs un laboratori virtual a les teves mans que et permetrà descobrir, experimentar i aprendre ciències fent ciències.

Laboratori/informàtica | Experimentaràs per aprendre i podràs co­municar el que has après.

Tecnologia/robòtica | Aprendràs el llenguatge de programació amb la plataforma Arduino.