Des de l’escola, ens sumem a les orientacions de L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), per tal d’oferir als nostres infants una alimentació saludable en el menjador escolar:

L’Alimentació Saludable en l’Etapa Escolar


Tenim cuina pròpia.

Us presentem a la Sandra y a la Teresa, les cuineres del Bardina!

Horari del menjador: de 13.00 a 15.00 hores

Cada dia es fan menús de règim pels alumnes que ho necessitin i ho demanin abans de les 10.00h del matí.

Si algun alumne o alumna té intolerància a algun aliment haurà de portar el certificat mèdic que ho acrediti.

Per l’administració de medicaments, l’alumne/a ha de portar, anotat i signat a l’agenda, el nom, la dosi i l’hora d’administració i la corresponent recepta mèdica.


Hàbits

Durant el temps de menjador es treballen tots els hàbits i normes que hi ha establerts a nivell general de l’escola, així com els hàbits higiènics i alimentaris apropiats a cada edat.

  • Hàbits higiènics: rentar-se les mans abans i després de dinar, fer servir el tovalló, menjar amb els coberts correctament i de manera higiènica.
  • Hàbits alimentaris: acostumar-se a menjar de tot i de forma equilibrada, acabar-se el menjar del plat, aprendre a fer servir els coberts, aprendre a tallar la carn, peix i fruita, a mastegar correctament, a menjar adoptant una postura correcta, a menjar sense aixecar-se de la taula i aprendre a recollir el que es fa servir.