Curs 2020/2021

Aquest curs, degut a la situació generada pel COVID-19, les reunions informatives es faran per videoconferència.


Reunions inicials amb les famílies d’Infantil i Primària

Reunions amb les famílies d’ESO

Reunions d’inici de curs:

En aquesta trobada, els tutors acullen les famílies, se’ls dóna i presenta la Programació anual, els criteris generals d’avaluació, la normativa i organització del centres i els mecanismes de comunicació que té el centre amb les famílies. Les famílies rebran amb antelació l’ordre del dia d’aquesta reunió.

Reunió d’orientació acadèmica i laboral (4t ESO):

  • 4t ESO: 26 d’abril, 18h

Reunió de final de curs:

En aquesta reunió, els tutors informen les famílies del desenvolupament de treball de síntesi (1r, 2n i 3r curs) i/o del viatge de fi de curs (4t curs), del període de recuperació i millora, de l’entrega d’informes, del quadern d’estiu i de les activitats per recuperar les matèries suspeses per a setembre. Les famílies rebran amb antelació l’ordre del dia d’aquesta reunió, així com un calendari recordant les dates d’interès de final de curs.

  • 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO: 31 de maig, 18:30h