Els orígens del Col·legi Joan Bardina

bardina0El col·legi Joan Bardina és una institució plena d’història que ha contribuït a la formació acadèmica i humana de moltes generacions de santboians i santboianes. El naixement de l’escola va lligat a l’associació Ateneu Santboià que, seguint la tradició d’associacions culturals i d’ateneus de Catalunya, organitzà des de l’any 1893 activitats de cultura i recreatives al voltant del grup coral La Marsellesa.

L’any 1905, l’ateneu amplià les seves activitats i va crear les Escoles de l’Ateneu Santboià, ubicades a la plaça de l’Ajuntament i on només podien assistir nois que fossin fills de socis de l’entitat. Els ensenyaments que s’hi impartien eren els estudis elementals, fins als 10 anys. El 1909, gràcies a les aportacions dels socis honorífics de l’ateneu, la família Güell, el comte de Sant Jordi, el marquès de Marianao i la família Estruch es van inaugurar les primeres escoles per a noies.

Els fets de la Setmana Tràgica van tenir com a conseqüència el tancament de les escoles a causa del seu laïcisme. L’acceptació d’impartir doctrina de l’Església, les aportacions i la intercessió davant les autoritats de la família Güell i del marquès de Marianao van fer possible la reobertura de les escoles.

bardina1L’any 1918, el senyor Valentí Escardívol i Soler va cedir els terrenys on avui està situada l’escola a canvi d’uns censos . La ubicació de les escoles encara era a la plaça de l’Ajuntament. El 18 de setembre de 1932 es va inaugurar el nou edifici escolar a l’actual emplaçament. Els nois i les noies estudiaven en dependències diferents de l’edifici i se seguia impartint l’ensenyament elemental.

Durant la Guerra Civil, l’escola es va convertir en lloc de refugi i va intentar cobrir les mancances de la població: acolliment de nens i nenes, berenar per als necessitats… Acabada la guerra, es van seguir impartint ensenyaments elementals amb els condicionants de l’època, com per exemple l’obligació d’impartir religió.

bardina2L’any 1966 es va inaugurar un edifici nou per ampliar l’oferta de places escolars i es va canviar el nom del centre: a partir d’aquest moment portaria el nom de Grup Escolar Joan Bardina, pedagog innovador nascut a la vila de Sant Boi; però al poble se seguia coneixent com El Jardí. Es va començar a impartir l’EGB, que ampliava l’edat d’escolaritat fins als 14 anys.

El 1988, l’escola es va acollir al règim de concerts educatius amb la Generalitat de Catalunya i va deixar de ser necessari ser soci de l’ateneu per tenir-hi plaça, ja que aquesta era una de les condicions inamovibles per tenir lloc al centre.

Als anys noranta, es va tornar a ampliar l’edat d’escolaritat obligatòria fins als 16 anys. Va ser necessari reformar l’edifici i ampliar-lo per poder acollir els dos cursos que allargaven l’estada a l’escola.

A les darreries dels anys noranta, l’Ateneu Santboià, a causa d’una forta crisi econòmica, va perdre una part de les seves propietats. En aquells moments, es va cedir la titularitat del centre a l’AMPA, que va establir un contracte de lloguer amb els propietaris. L’any 2003, un cop acabades les obres d’ampliació, l’AMPA va comprar l’escola a l’Ateneu Santboià i, així, es va desvincular definitivament de l’entitat. L’objectiu era poder crear una fundació que garantís el ple funcionament de l’escola a mig i llarg termini.

bardina3La Fundació Privada Joan Bardina va començar a funcionar com a tal durant el curs 2008-2009, gràcies a la cessió que va fer l’AMPA dels terrenys i els edificis. La fundació pretén, en un futur proper, actualitzar les instal·lacions del centre, ampliar i modernitzar els mitjans pedagògics i donar un ensenyament de qualitat. Tal com recull l’article 3 dels estatuts de la fundació:

“La fundació té per objecte oferir serveis educatius i culturals a la població infantil i juvenil en edat escolar del municipi de Sant Boi de Llobregat i municipis limítrofes, a fi que obtinguin una adequada formació moral, cultural, social i humana”.