Curs 2019-2020

esport
  • Des del dilluns 22 de juliol fins el dilluns 5 de setembre estarà actiu el formulari on fer les inscripcions.

Accedir al formulari

Volem aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat. Els objectius són contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació i el treball en equip, entre d’altres.

Segons el número de dies que faci l’alumne/a,  independentment de l’activitat que sigui, seran sempre els mateixos preus. Això sí, en cas de voler canviar d’esport d’un mes a l’altre, caldrà avisar abans del dia 20 de cada més al coordinador per tal que el canvi es faci efectiu.

La tarifa de preus, segons dies d’activitat realitzats, és la següent:

DIES ACTIVITATS

PREU

1 dia d’activitat25€
2 dies d’activitat28,50 €
3 dies d’activitat38,50€
4 dies d’activitat43,50 €
5 dies d’activitat45,50 €
Matricula9 €

HORARIS