Curs 2020-2021

esport
  • INSCRIPCIONS OBERTES!

Accedir al formulari

Volem aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat. Els objectius són contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació i el treball en equip, entre d’altres.

Segons el número de dies que faci l’alumne/a,  independentment de l’activitat que sigui, seran sempre els mateixos preus. Això sí, en cas de voler canviar d’esport d’un mes a l’altre, caldrà avisar abans del dia 20 de cada més al coordinador per tal que el canvi es faci efectiu.

La tarifa de preus, segons dies d’activitat realitzats, és la següent:

DIES ACTIVITATS

PREU

1 dia d’activitat25€
2 dies d’activitat28,50 €
3 dies d’activitat38,50€
4 dies d’activitat43,50 €
5 dies d’activitat45,50 €
Matricula9 €

HORARIS

Les activitats seran de 17h a 18.30h. Com depenent de l’edat dels grups pleguen a una hora de l’escola, els nostres monitors/es es quedaran amb els nens/es fins l’hora de començar. Per tant, els recollirem de la classe a l’hora que pleguin i estaran fins les 18.30h amb el grup. Recordeu que aquest any no podreu entrar al recinte, per tant, el berenar ha de venir de casa. L’entrega serà a les 18.30h a la porta del pati d’infantil. Les famílies haureu d’esperar fora, mantenint la distància de seguretat i evitant aglomeracions.

PROTOCOL COVID-19

Com en tot moment aquest curs, la nostra prioritat serà la seguretat sanitària de tot l’alumnat. Seguint aquest requisit, hem mantingut els horaris de les activitats tal i com estaven previstos. La diferencia que tindrem aquest curs és que les activitats las farem totes a l’aire lliure.

Malgrat això, si veiem possible fer algunes extraescolars a dins de les aules, ho farem. Per prendre aquestes decisions necessitem saber el número de nens/es apuntats/es.

Ús de la mascareta

L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment a partir dels 6 anys. En cas que es pugui mantenir la distància de seguretat i que els grups formats a les extraescolars siguin de la mateixa classe, no caldrà la mascareta.

Desinfecció de mans

Serà un procés constant. Abans i després de berenar, abans i després de cada activitat.

Desinfecció del material

Després de cada sessió tot el material emprat a l’extraescolar serà desinfectat.