El Pla Lector del Centre implica a tot el professorat de les diferents etapes educatives del centre, a tot l’alumnat a i les seves famílies.

És una oportunitat per promoure el gust per llegir, ensenyar valors i vincular l’aprenentatge de la lectura al treball curricular.

El Col·legi Joan Bardina també forma part de la xarxa de biblioteques escolars del Departament d’Ensenyament, i l’aplicació ePèrgam permet consultar els llibres que hi tenim catalogats.

Els nostres objectius són:

  • Desvetllar la curiositat pels llibres
  • Fomentar l’hàbit lector
  • Facilitar l’accés al saber
  • Activar la ment, la imaginació i la creació
  • Educar en la concentració
  • Millorar la comprensió lectora
  • Enriquir el llenguatge oral i escrit
  • Aprendre a relacionar la lectura amb els coneixements tant de la vida com acadèmics