• El treball de síntesi és una matèria obligatòria i avaluable per a tots els alumnes que es realitza fora del centre.
  • És molt important que els alumnes assisteixin al treball de síntesi.
  • En el treball de síntesi l’alumnat desenvolupa la recerca i el tractament de la informació i la competència social mitjançant el treball en equip (col·laboració, empatia, etc.).
  • És una matèria interdisciplinària, és a dir, es treballen totes les àrees curriculars mitjançant un conjunt d’activitats que s’han de fer en grup; els alumnes han d’aplicar els coneixements adquirits en la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida quotidiana.

Es completarà el quadern de treball amb l’assessorament del professorat i de monitors especialitzats.

Treballs de síntesi del curs 2022/2023:

Aquest curs, les dates del treball des síntesi per 1r, 2n i 3r curs seran: del 13 al 16 de juny

  DatesTemaAllotjament
1rConeguem el delta de l’EbreHotel La Ràpita
Sant Carles de la Rapita
2nConeguem el litoral catalàHotel Costa Brava
L’Estartit
3rConeguem el PallarsHotel Rey Resort Sort