• El treball de síntesi és una matèria obligatòria i avaluable per a tots els alumnes que es realitza fora del centre.
  • És molt important que els alumnes assisteixin al treball de síntesi.
  • En el treball de síntesi l’alumnat desenvolupa la recerca i el tractament de la informació i la competència social mitjançant el treball en equip (col·laboració, empatia, etc.).
  • És una matèria interdisciplinària, és a dir, es treballen totes les àrees curriculars mitjançant un conjunt d’activitats que s’han de fer en grup; els alumnes han d’aplicar els coneixements adquirits en la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida quotidiana.

Es completarà el quadern de treball amb l’assessorament del professorat i de monitors especialitzats.

Treballs de síntesi del curs 2020/2021:

Aquest curs, degut a la situació generada pel COVID-19, els treballs de síntesi estaran condicionats a l’evolució de la pandèmia.

  DatesTemaAllotjament
1rConeguem el delta de l’EbreHotel La Ràpita
Sant Carles de la Rapita
2nConeguem el litoral catalàHotel Costa Brava
L’Estartit
3rConeguem la CerdanyaAlberg El Abrigall
Prats i Sansor