Documentació COVID 19

Declaració Responsable

Autorització proves Covid 19


Autoritzacions

Tractament de dades:

Dades mèdiques per Educació física:

Sortides escolars:

Colònies escolars:

Autoritzacions Treball de síntesi i Viatge 4t ESO


Cartes de compromís educatiu


Documentació ESO

Documents 2021-2022

Altres documents