La nostra línia pedagògica es desplega en tot el conjunt d’activitats educatives que viuen els alumnes en el seu dia a dia.

A continuació, es descriuen algunes d’aquestes metodologies, activitats o matèries més concretes, que considerem una mostra de la nostra ideologia educativa i d’allò que volem aconseguir amb els nens i les nenes.

Projectes

En el treball per projectes partim dels interessos dels nens i nenes.

Ells i elles trien el tema a treballar, comparteixen els seus coneixements previs sobre el tema i les seves inquietuds al respecte.

A partir d’aquí, investiguem, descobrim, experimentem i donem resposta a allò que volem aprendre.

En aquests projectes és molt important la col·laboració i participació de les famílies per portar informació, proposar activitats…

Protagonista de la setmana

Per desenvolupar el propi coneixement, l’autoestima, la diversitat i les capacitats comunicatives, el Protagonista de la setmana és una activitat on cada alumne, de manera rotativa, haurà de presentar i explicar als companys objectes, fotografies o trets d’identitat sobre la seva vida.

Les temàtiques varien: el seu naixement i la seva infantesa, el seu arbre genealògic o la feina dels pares o de les mares.

Ambients internivells

Una tarda a la setmana canviem l’organització habitual d’infantil. Fem grups barrejant nens i nenes de P3, P4 i P5.

Comptem amb vuit espais que ofereixen materials i propostes diverses perquè els nens i nenes experimentin i accedeixin a l’aprenentatge de forma autònoma i vivencial.

Els ambients afavoreixen la interacció dels infants del mateix cicle, resultant molt positiva a nivell emocional i curricular.

Alguns exemples dels ambients són: l’ambient del sorral, el de relaxació, el de llums i ombres, el de construccions, el d’art…

Espais d’aprenentatge

Els espais d’aprenentatge estan pensats per desenvolupar les capacitats comunicatives i el llenguatge tant oral com escrit.

Es realitzen en un grup de vuit nens i nenes un cop a la setmana i permet una atenció i acompanyament molt més personalitzat.

Així doncs, hi ha espais de  grafisme, d’experimentació, d’expressió oral…, que canvien a P3, P4 i P5 i que l’alumnat va realitzant de manera rotativa.

Lectoescriptura

Un altre dels desdoblaments on la classe es divideix en dos grups un cop a la setmana és en l’àrea de lectoescriptura. En aquesta àrea es treballa la psicomotricitat fina i el grafisme, per més endavant donar pas a les prèvies de lectura i el treball de la descodificació.

Per aquest objectiu, l’escola aposta per un software innovador, el Glifing, que des de P-4 fins a ben entrada l’etapa primària permet treballar sistemàticament els processos lectors, la comprensió i la memòria de treball.

Maleta viatgera i contacontes

El projecte lingüístic del centre no només està focalitzat a consolidar els mecanismes lectors i la capacitat de comprensió, sinó que també fa èmfasi en la motivació i el gust per la lectura.

Amb aquest objectiu es despleguen activitats com la Maleta viatgera i el Contacontes, on cada alumne explica als seus companys la història d’un conte que, prèviament, ha llegit i preparat a casa amb l’ajuda dels més grans.

Biblioteca

A infantil pugem amb mig grup classe cada setmana per fer-ne ús i gaudir d’estones de calma i de lectura.

Tenir una biblioteca a l’escola és un gran avantatge que ens permet potenciar el gust per la lectura en el nostre alumnat.

Tenim un servei de préstec per tal que els nens i nenes s’emportin contes a casa i gaudeixin d’ells amb la família.

Anglès

Dins del nostre Projecte lingüístic, el nostre compromís amb l’anglès és més gran curs rere curs, a fi de consolidar unes bones bases en l’aprenentatge de la llengua estrangera ja des de l’inici de l’etapa escolar.

Amb aquest objectiu, volem oferir les millors condicions invertint temps (el taller d’anglès, l’espai d’expressió oral i rutines diàries), professionals de qualitat i recursos digitals.

Música

El desenvolupament del llenguatge musical també forma part dels nostres objectius educatius i, per tant, és un dels tallers on els alumnes gaudiran de la música amb experiències divertides i enriquidores.

Psicomotricitat

La descoberta d’un mateix és un procés que inclou, entre d’altres, el desenvolupament d’habilitats motrius, l’expressió corporal i la pràctica d’hàbits saludables.

Aquesta és una de les prioritats de totes les nostres pràctiques educatives, però especialment durant les dues hores a la setmana en les quals els alumnes fomentaran aquests aspectes amb una àmplia varietat d’activitats, mentre es diverteixen al pati de l’escola.