Per a què eduquem?

“No volem fer nens savis. Volem fer nois i noies que siguin persones. Si són savis, millor, però primer de tot que siguin persones”.

Són paraules del pedagog català que dóna nom a la nostra escola, Joan Bardina. Estem compromesos, per tant, a fer honor a aquest nom i a aquesta ideologia i, és per això, que la nostra prioritat és i serà sempre la de formar els nostres alumnes en valors emocionals, socials i cívics.

A qui eduquem?

El procés educatiu al llarg de la vida escolar de qualsevol nen i nena és el resultat de la relació que s’estableix entre els tres protagonistes principals d’aquest moment: l’escola, la família i el mateix alumne. La comunicació entre la família i l’equip docent i de psicopedagogia del centre és essencial per afavorir els processos d’aprenentatge i el benestar dels alumnes. Nosaltres entenem aquesta comunicació, no només com un traspàs d’informació sinó també com una via per arribar a acords i coordinar responsabilitats.

Per què la nostra escola?

Perquè som un centre de confiança.

Perquè oferim una formació sòlida i de qualitat des dels 3 fins als 16 anys.

Perquè som una escola arrelada a la localitat des de fa més de 110 anys, que ha format diverses generacions de santboians i santboianes.

Perquè som una escola acollidora, familiar i de tracte proper.

Perquè som una escola que aposta per la innovació sense oblidar la tradició.

Perquè treballem per potenciar el desenvolupament integral dels nostres alumnes.

Perquè tots els professionals del centre estan compromesos amb el nostre Projecte Educatiu i amb les inquietuds de la comunitat educativa.

Perquè el nostre professorat és estable i es forma contínuament en innovacions pedagògiques, sent un equip que s’autoavalua i millora amb objectius comuns.

Perquè tenim vocació per la nostra feina, ens apassiona l’educació i la formació de futurs ciutadans i ciutadanes.