Com a comunitat educativa, un dels principals objectius de l’escola i de les famílies en els últims anys és el de millorar la competència lingüística en llengües estrangeres, sobretot en llengua anglesa. Vivim en una societat globalitzada on l’anglès esdevé una eina gairebé essencial. L’escola dóna resposta a aquesta necessitat amb qualitat i professionalitat.

Formem joves realment competents en la comunicació oral i escri­ta, amb un projecte consolidat de convivència i immersió efecti­va en les tres llengües (català, castellà i anglès). A partir de 5è de primària, també ho fem amb la llengua francesa.

Educació infantil i primària

Augmentem les hores d’exposició a la llengua anglesa (4 hores a la setmana) i ho fem amb professionals qualificats.

Treballem amb un auxiliar de conversa nadiu o nadiua a l’aula.

Preparem per a la certificació de titulacions oficials de Cambri­dge dins l’horari escolar:

 • Young Learners: Starters, Movers and Flyers.
 • Key English Test (KET).
 • Preliminary English Test (PET).
 • First Certificate in English (FCE).

Gaudim i utilitzem l’anglès en altres àrees com Acting, Chess, Music o Physical Education.

Motivem l’alumnat mitjançant l’ús de plataformes digitals.

Disposem d’escola d’idiomes al nostre centre.

Introduïm el francès com a segona llengua estrangera a 5è i 6è de primària i continuem el seu aprenentatge a l’ESO com a matèria optativa.

Educació secundària

Augmentem les hores d’exposició a la llengua anglesa dins i fora de l’aula:

 • 4h/setmana en l’àrea de llengua anglesa (2h desdoblades).
 • 2h/setmana de Physical Education com àrees CLIL impartides en llengua anglesa.
 • Treballem amb un auxiliar de conversa nadiu a l’aula.

Preparem per a la certificació de titulacions oficials de Cambridge dins l’horari escolar:

 • Key English Test (KET).
 • Preliminary English Test (PET).
 • First Certificate in English (FCE).

Disposem de la nostra pròpia escola d’idiomes al centre.

Realitzem un viatge de fi de curs a Londres (4t d’ESO).

FRANCÈS

3h/set de matèria optativa de llengua francesa en un itinerari que va de 1r a 4t d’ESO.

Estada a Carcassona (França, 1r d’ESO).

Preparem per a la certificació de titulacions oficials del Ministeri d’Educació de França dins l’horari escolar:

 • Diplôme élémentaire de language française (DELF).