Com a comunitat educativa, un dels principals objectius de l’escola i de les famílies en els últims anys és el de millorar la competència lingüística en llengües estrangeres, sobretot en llengua anglesa. Vivim en una societat globalitzada on l’anglès esdevé una eina gairebé essencial. L’escola havia de donar resposta a aquesta necessitat amb qualitat i professionalitat.

És per això que hem establert un programa per potenciar, millorar i estandarditzar l’ensenyament d’idiomes en diferents camps educatius de manera global, competent i amb resultats avalats i certificats per entitats de reconeixement mundial. El programa dóna forma a un nou projecte lingüístic al centre mitjançant, entre d’altres, aquestes mesures principals:

  1. Formació al professorat per certificar titulacions oficials: Més d’un 60% del professorat del centre ha rebut o està rebent formació en llengua anglesa, amb l’objectiu que el màxim percentatge de professionals de l’escola acreditin una titulació oficial per poder ensenyar i comunicar-se en anglès amb la màxima qualitat.
  2. Augment d’hores d’exposició a la llengua anglesa per part de l’alumnat: El Departament d’Ensenyament assigna 420 hores d’anglès al llarg de tota l’etapa primària. Al centre, ara mateix, un alumne acaba la primària havent cursat més de 650 hores. A secundària, els alumnes acaben cursant 560 hores, mentre que el Departament només ens marca com a obligatòries 420. A més, aquestes quantitats aniran augmentant en els pròxims cursos.
  3. Escola d’idiomes al centre : Des del curs 14/15, s’ofereix al centre un servei d’escola d’idiomes extraescolar que, des del seu inici, ha format ja a més de 100 alumes de totes les edats.
  4. Acreditació de l’alumnat en finalitzar cicles i etapes: L’objectiu final de totes les mesures és que l’alumnat de l’escola accedeixi i acrediti les diferents titulacions oficials d’anglès de Cambridge o Trinity, a través de la mateixa escola o de l’escola d’idiomes.
  5. inf9Incorporació d’auxiliars de conversa: Cada curs conviu amb nosaltres la figura de l’auxiliar de conversa, un nadiu o nadiua de parla anglesa que, mínim una hora a la setmana a cada grup-classe, comparteix amb nosaltres la seva cultura, les seves aficions i, sobretot, la possibilitat d’interaccionar amb els alumnes de la nostra escola en les classes d’anglès i en d’altres espais. Així doncs, tenim a la nostra disposició un recurs molt valuós que permet millorar totes les competències de la llengua anglesa però, especialment, aquella que més acaba costant als alumnes: l’expressió oral.
  6. Cesq4artellisme, biblioteques d’aula i altres materials: Per fer present la llengua anglesa en els espais més habituals de convivència dels nostres alumnes i naturalitzar-ne el seu ús, el cartellisme del centre s’ha renovat; anem omplint les nostres aules de llibres i material que ens ajudarà en aquesta tasca.

Amb totes aquestes mesures, el centre, els seus docents i alumnes avancen cap a l’excel·lència plurilingüe.