Full d’inscripció i horaris del curs 2019-2020 en PDF

Curs 2019-2020

Som un equip docent de músics professionals amb més de quinze anys de trajectòria musical i educativa. Apassionats per la música, la docència, els valors i les persones.

El nostre compromís amb els valors, la integració social i el creixement personal és el pilar essencial del nostre projecte musical educatiu. Oferim un aprenentatge musical subratllant els valors que ens aporta la música com llenguatge universal i eina potencial personal i col·lectiva.

Oferim unes sessions musicals d’una hora o dues hores setmanals, en funció de l’edat, seguint una progressió de nivell amb una metodologia didàctica musical adaptada a cada edat. Les sessions es faran en horari extraescolar de migdia o tarda.

Les sessions pels nens i nenes de P4 i P5 seran d’una hora setmanal en grups homogenis entre 8 i 12 alumnes. (Música i moviment)

Les sessions pels nens de 1r seran d’una hora setmanal en grups homogenis d’4 a 8 alumnes. Es farà una roda d’instruments. (Música i moviment)

Les sessions a partir de 2n de primària fins la ESO seran de 2 hores setmanals separades:

Les nostres sessions fomenten el companyerisme, el respecte i el compromís que comporta estar en grup. Enforteixen la tenacitat i la perseverancia a l’hora d’aprendre un instrument i assolir uns objectius. Aprenentatge a través de la pràctica i el treball en grup com a eina pedagògica que facilita múltiples espais expressius, de relació artística i d’intercanvi entre iguals d’una manera dinàmica i divertida per l’alumnat.

Les sessions complementen i amplien de forma significativa el nivell musical i artístic de l’alumnat de l’escola. Es treballaran activitats amb l’objectiu de poder implementar-les en les activitats regulars del centre.

MÚSICA I MOVIMENT

  • Sessions de caràcter lúdic (jocs, cançons, danses…) adequades a l’edat dels alumnes, on es treballa la rítmica, l’afinació, la pulsació, etc. L’objectiu és aprendre el llenguatge musical d’una manera pràctica i divertida.
  • A 1r s’inclou dins la sessió una roda d’instruments per adquirir coneixements sobre els diferents tipus i maneres de funcionament de cada instrument.

INSTRUMENT

  • Sessions de caràcter lúdic, adequades a l’edat i el nivell dels alumnes, on es treballa la tècnica, l’expressió, la creativitat i tot el que comporta l’estudi o creixement amb un instrument.
  • L’objectiu és aprendre a comunicar i transmetre emocions a través del coneixement d’un instrument.