Curs 2023-2024

Les diferents activitats, així com els respectius horaris, es realitzaran en funció de la seva demanda. Les altes i les baixes de les activitats extra-escolars s’han de comunicar a Secretaria abans del 25 de cada mes a fi i efecte de tenir a punt els llistats i la facturació. A l’alumnat que no notifiqui la baixa abans del dia indicat no li podrem fer el reintegrament de l’import de l’activitat.

Curs de natació

Al complex esportiu Baldiri Aleu, en horari reservat als nostres alumnes. Amb aquesta activitat es pretén ajudar als nens i nenes a adquirir una sèrie de valors com són l’autoestima, la perseverança, la disciplina i l’esperit de superació. La pràctica de la natació ajuda també a la correcció de males postures, la prevenció de possibles mals d’esquena i l’alliberament de tensions.

Horari pel nostre centre: dimecres de 18:00 a 18.45 h

Classes de reforç Primària i Secundària

Inscripció a la secretaria del centre.

Primària:

En horari de 17.00 a 18.15 de dilluns a divendres.

ESO:

Dilluns,dimarts i dijous de 17:15 a 18:30

Per a qualsevol consulta o dubte contacteu amb la Gemma Serrano: gserrano@joanbardina.com

Escola esportiva

Escola d’idiomes

Escola de Música