Curs 2021-2022

Les diferents activitats, així com els respectius horaris, es realitzaran en funció de la seva demanda. Les altes i les baixes de les activitats extra-escolars s’han de comunicar a Secretaria abans del 25 de cada mes a fi i efecte de tenir a punt els llistats i la facturació. A l’alumnat que no notifiqui la baixa abans del dia indicat no li podrem fer el reintegrament de l’import de l’activitat.

Curs de natació

Inscripció a la secretaria del centre.

Al complex esportiu Baldiri Aleu, en horari reservat als nostres alumnes. Amb aquesta activitat es pretén ajudar als nens i nenes a adquirir una sèrie de valors com són l’autoestima, la perseverança, la disciplina i l’esperit de superació. La pràctica de la natació ajuda també a la correcció de males postures, la prevenció de possibles mals d’esquena i l’alliberament de tensions.

Horari pel nostre centre: dimecres de 17.50 a 18.35 h

Classes de reforç Primària i Secundària

Inscripció a la secretaria del centre.

En horari de 17.15 a 18.15 de dimarts a divendres.

Escola esportiva

Escola d’idiomes

Escola de Música