Bases per la convocatòria dels ajuts de menjador escolar per el curs 2020-2021.

Per les famílies que no disposin de dispositiu informàtic i no puguin realitzar les sol·licituds de manera telemàtica heu de comunicar-ho a l’escola abans del dia 12 de juny mitjançant una trucada telefònica al 936400851 o enviant un correu a escola a escola@joanbardina.com

El termini és del 4 de juny al 17 de juny de 2020 de manera telemàtica des de la pàgina web www.elbaixllobregat.cat

Podran sol·licitar l’ajut els pares, mares, tutors legals o persona encarregada de la guarda i protecció de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2020-2021 de la comarca del Baix Llobregat.

Documentació necessària per omplir la sol·licitud.

Per començar i registrar-te:

  • El teu DNI /NIE físic ( necessites el numero NIF i una altra dada)
  • Un correu electrònic (si no en tens pot posar el d’un familiar proper)

Per continuar complimentant la sol·licitud:

  • El numero IDALU (si no el tens el pots demanar al teu centre escolar)
  • El numero DNI/NIE/de tots els membres de la unitat familiar que convisquin al teu domicili (pares/mares, fills i filles i avis/àvies)
  • Si has rebut una subvenció de lloguer, l’import mensual.
  • Si tens una pensió d’aliments, import mensual

El número IDALU es pot demanar a: