El mètode Science Bits es fonamenta en EL MODEL D’ENSENYAMENT 5E: El model d’ensenyament 5E està basat en els fonaments teòrics del constructivisme, és a dir, parteix de reconèixer que tota persona té uns coneixements i concepcions previs, i que seran la seva base per comprendre i integrar nous conceptes. Aquest mètode gaudeix d’un creixent suport científic que en corrobora l’efectivitat i ha tingut un impacte molt significatiu en l’ensenyament de la ciència en els últims 30 anys.

El model d’ensenyament que empra Science Bits es diu 5E perquè consta de 5 fases el nom de les quals, en anglès, comença per la lletra E: Engage, Explore, Explain, Elaborate i Evaluate. Les cinc fases del Model 5E estan dissenyades per facilitar el procés del canvi conceptual, això és, l’aprenentatge amb comprensió dels conceptes científics, entès com una reformulació de les idees que els alumnes porten a l’acte d’aprenentatge, després de la seva confrontació amb noves experiències.

Aquest model consisteix a mobilitzar els coneixements previs dels alumnes; connectar les seves idees amb nous coneixements adquirits a través de la investigació i el descobriment; proporcionar explicacions formals d’aquells conceptes que serien difícils de descobrir intuïtivament; i proveir d’oportunitats per demostrar els aprenentatges comprensius mitjançant la seva aplicació pràctica. Desenvolupat per l’equip del Biological Sciences Curriculum Study (BSCS), el model 5E ha estat usat des dels anys 80 en múltiples escoles de primària i secundària dels Estats Units. Els estudis han demostrat una millora significativa en els aprenentatges conceptuals, en el desenvolupament de competències i un increment de l’interès per la ciència en els estudiants.