L’AFA Joan Bardina és l’entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l’escola.

Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els infants a l’escola.

El seu funcionament es basa en el diàleg i la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.