Aquest curs 2020-2021, a causa de la situació sanitària derivada del COVID-19, l’atenció a les famílies es farà a través del correu electrònic de l’AFA:

afa@joanbardina.com