Presentació

L’AFA Joan Bardina és una entitat sense afany de lucre que agrupem els pares i les mares d’alumnes  de l’escola.

El nostre objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els infants a l’escola.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Per a què serveix?

Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.És el principal interlocutor que té l’equip directiu per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.

Participa en la presa de decisions al govern del col·legi,  mitjançant representants al Consell Escolar del centre i a la Fundació Joan Bardina.