Educació secundària

A continuació trobareu les activitats que han de realitzar els alumnes que tenen alguna matèria amb les competències no assolides. Els exàmens de recuperació, de moment, es mantenen en les dates que ja estaven previstes i es realitzaran després de Setmana Santa (14-17 abril).

Els documents no cal imprimir-los. Podeu realitzar les activitats en un dossier a part sense copiar els enunciats. També podeu enviar les tasques al professorat per correu.

Tot esperant que ens retrobem aviat.

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO