APRENDRE MATEMÀTIQUES AMB UN INNOVADOR PROGRAMA

BASAT EN LA CIÈNCIA COGNITIVA I AMB RESULTATS PROVATS

Fa 9 anys que l’escola Joan Bardina va començar a caminar cap a un canvi metodològic en el procés d’ensenyament aprenentatge dels i les nostres alumnes i, actualment, un dels nostres principals objectius és la millora de la competència matemàtica.

Per aquest motiu hem decidit apostar per esdevenir el primer centre de Sant Boi de Llobregat en formar part de la comunitat del Jump Math, una metodologia que facilita una educació de qualitat i motivadora, en la que tots els nens i nenes poden descobrir el seu potencial. Aquest programa permet que tots i totes les alumnes adquireixin la base matemàtica suficient per poder desenvolupar-se davant diferents reptes socials i professionals.

JUMP Math és un programa d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques en l’àmbit escolar que ha demostrat que tots els estudiants poden desenvolupar les competències exigides en Primària i l´ESO, dominar els conceptes clau i tenir èxit en aquesta matèria.

En aquest curs el programa s’implantarà a tota la primària i al primer curs de l’ESO (l’any vinent s’ampliarà al segon curs de l’ESO).

John Mighton, el creador d’aquest innovador programa, és doctor en Matemàtiques, emprenedor social de la xarxa Ashoka i ha estat reconegut com a Emprenedor Social de l’Any 2015 per Schwab Foundation i guanyador dels premis WISE 2016.

Vols saber-ne més?
Et convidem a veure el vídeo de la conferència “Com descobrir el talent matemàtic de tots els estudiants” impartida per John Mighton durant les trobades amb docents a Barcelona, Madrid i Palma de Mallorca.

Resultats espectaculars

JUMP Math és un programa rigorosament avaluat. Els estudis que s’han dut a terme demostren millores significatives del rendiment acadèmic dels estudiants a curt i llarg termini. I àdhuc més important: els alumnes i les alumnes que utilitzen aquest programa milloren les seves competències matemàtiques, incrementant la seva autoconfiança i motivació.

Dos punts de millora en la nota de matemàtiques

Font: Informe d’Impacte dels Laboratorios Educativos de Fundación Telefónica, Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Vols saber-ne més?

Et convidem a consultar l‘informe del CRECIM (en castellà) i les recerques realitzades per universitats i acadèmics en Restats Units i Canadà (en anglès).

Innovació educativa basada en la ciència cognitiva

JUMP Math és un programa creat per donar resposta a les dificultats d’ensenyament de matemàtiques, convertint a tots els docents en formadors capaços de guiar als estudiants perquè obtinguin el seu màxim rendiment.

Aplicant els últims descobriments de la ciència cognitiva, JUMP Math aconsegueix pautar la introducció de conceptes matemàtics, permetent una comprensió profunda i desenvolupant una gran capacitat de resoldre problemes.

Vols saber-ne més?
Et convidem a consultar les 10 claus per ensenyar matemàtiques en les quals es basa el programa i els fonaments del disseny dels llibres: quan el lleig funciona millor.

175.000 estudiants a Canadà i Estats Units, més de 25.000 a Espanya

En els dos últims anys JUMP Math ha assolit una implantació de més de 25.000 alumnes en tot l’Estat Espanyol creant una comunitat de més de 1.200 docents que imparteixen les matemàtiques amb aquesta metodologia.

Vols saber-ne més?

Et convidem a veure el vídeo amb testimoniatges de docents que estan implantant el programa a Espanya.

JUMP Math en els mitjans de comunicació

TV3: “Nous mètodes per ensenyar matemàtiques”

Ara Balears: “L’alumne ha de creure que pot aprendre”

El País: “El problema con las matemáticas no es de los niños, sino de cómo se enseña”

El Mundo: “Hay un genio matemático en todos nosotros”

Magisterio: “Mejores Matemáticas, mejores resultados” y “Las matemáticas dan la oportunidad de construir una idea positiva de nosotros”