Vés al contingut principal

Recuperacions 1r trimestre

Els alumnes que en l’avaluació del primer trimestre no hagin assolit els nivells competencials establerts, hauran de realitzar unes tasques i/o activitats d’aprenentatge destinades a assolir-los i demostrar en els període de recuperació que els han assolit. L’alumne, si cal, també haurà de realitzar una prova d’avaluació. Cada professor ha lliurat als alumnes les activitats d’aprenentatge i el calendari d’aquestes recuperacions és el següent: