Important! Totes les comunicacions relacionades amb la Covid-19 han d’adreçar-se al correu:

incidenciescovid@joanbardina.com


Informació important per saber com actuar en cas de tenir un cas sospitós de COVID-19


Aquest curs 20-21 es durà a terme en el marc de la pandèmia COVID-19 que dificultarà en algun moment la nostra feina però que no ens farà perdre ni la il·lusió ni la responsabilitat per fer-la.

Podeu consultar el Pla d’organització per al curs 20-21. Aquest Pla té com a objectiu que la nostra escola sigui un centre sanitàriament segur i socialment i pedagògicament profitós.

MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT

 • Hem dissenyat grups estables de màxim 25 alumnes a Infantil i Primària i no superiors a 30, a l’ESO. Reestructuració , per tant, dels grups que superin aquest nombre (4t i 5è de primària).
 • Hem reduït el nombre de mestres i professors que tenen contacte amb cada grup i hem organitzat entrades, sortides i patis en torns esglaonats per a que els grups estables no tinguin contacte entre ells, assegurant la estanqueitat dels mateixos.
 • Els desdoblaments i les matèries optatives es realitzaran en espais d’ús exclusiu (mai aules d’altres grups estables). Desinfectarem els espais després de cada ús.
 • Hem reduït l’ús dels espais i aules comunes.
 • Sectoritzarem el pati per a l’ús dels grups estables i establirem horaris per l‘ús dels lavabos.
 • L’ús de mascareta serà obligatòria a tots els espais del centre a partir de 1r de primària que han de portar desde casa . Recomanen que portin una bossa per desar-la en el moment dels àpats.
 • L’alumnat haurà de portar la seva ampolla d’aigua , ja que no es podran utilitzar les fonts.
 • Vetllarem per assegurar pautes d’ higiene de mans seguint els protocols del Departament de Salut.
 • Hem dissenyat un protocol d’accés al centre amb declaració responsable d’absència de símptomes o contacte estret amb persones positives o amb símptomes.
 • Com a norma general, les famílies no podran accedir al centre sense cita prèvia que es podrà demanar al correu escola@joanbardina.com.
 • Control de símptomes per part de les famílies.
 • Realitzarem el control de la temperatura corporal a l’alumnat i al professorat a l’entrada del centre. En el cas que la temperatura sigui igual o superior a 37,5º, no s’hi podrà accedir i activarem el protocol de gestió de possibles casos COVID-19.
 • Vetllarem per assegurar la neteja, desinfecció i ventilació seguint les pautes establertes pel Departament de Salut. S’ha reforçat el servei de neteja del centre durant tota la jornada.
 • Instal·larem a tots els espais del centre dispensadors de gel hidroalcohòlic, dispensadors de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
 • Gestionarem els residus seguint les pautes establertes pel Departament de Salut.
 • Gestionarem els casos compatibles amb simptomatologia COVID-19 seguint indicacions dels Departaments d’Educació i Salut.
 • Hem establert un Pla d’acollida i acció tutorial per a la formació de l’alumnat en totes aquestes mesures de seguretat i higiene.
El primer dia cal portar i entregar al tutor/a la declaració responsable signada per les famílies que podeu descarregar aquí:

També podeu consultar la carta que han enviat al centre la consellera de Salut i del conseller d’Educació sobre les mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la covid-19 a les escoles i també l’annex “Altres recomanacions i procediment d’actuació”.