Quin termini hi ha per fer la preinscripció?

La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar: 

Educació infantil i educació primària: del 15 al 24 de març.

Educació secundària: del 17 al 24 de març.

Cal d’adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui. 

La documentació que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds, es pot afegir fins al 26 de març.

És molt important que respecteu les dates, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l’hora d’obtenir la plaça.

Què necessiteu per fer la preinscripció?

– Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet: us caldrà un dispositiu electrònic amb connexió a Internet perquè aquest any la preinscripció es fa del tot en línia.

– Certificat d’identificació digital:  per iniciar el procés de preinscripció cal que la persona que farà el tràmit (el pare, la mare o el tutor o tutora que faci el tràmit) tingui una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o lidCAT Mòbil. En cas que no tingueu cap identificació digital,podeu visitar https://idcatmobil.seu.cat i donar-vos d’alta, o fer la preinscripció en suport informàtic. 

– Codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC) de l’alumne o alumna: quan la sol·licitud de preinscripció es fa per demanar canvi de centre, és a dir, per a alumnes que ja estan escolaritzats a Catalunya, a l’hora de fer la sol·licitud de preinscripció has de tenir preparat el codi identificador de l’alumne o l’alumna. Aquest codi, el pots consultar amb identificació electrònica en aquest mateix web, a l’apartat Consulta de l’identificador de l’alumne. És molt important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. 

En cas contrari, haureu de sol·licitar una rectificació de les dades, adjuntant la documentació que correspongui. Quan la sol·licitud és per P3, no cal indicar-lo, ja que l’alumne/a encara no en té.

– Documentació digitalitzada: hi ha documentació que no cal que es presenti, perquè es fan consultes interadministratives. Però si n’heu de presentar, l’heu d’adjuntar a la sol·licitud digitalitzada (mitjançant un escàner o una fotografia). Quan la sol·licitud és per P3, caldrà adjuntar el Llibre de família.

– Documentació identificativa: 

 • Si teniu identificador digital i el codi identificador del RALC de l’alumne o l’alumna, podeu recuperar les dades personals i no caldrà adjuntar cap documentació identificativa o de filiació. Només si l’alumne o alumna no té codi identificador del RALC, caldrà adjuntar el Llibre de família i el document d’identitat, si es tracta d’un passaport o un document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.
 • Si no teniu identificador digital, cal que adjuntar el llibre de família i el document d’identitat (del pare, la mare o el tutor o tutora que presenta la sol·licitud): DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.

– Documentació de criteris de prioritat: en general, només cal adjuntar documentació acreditativa escanejada o fotografiada si no s’ha pogut obtenir o verificar la informació a través de la consulta automàtica. Tanmateix, hi ha casos en els quals sempre cal adjuntar la documentació acreditativa:

 • El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.
 • L’acreditació de la renda garantida de ciutadania.
 • L’acreditació de la discapacitat quan s’hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.
 • El carnet de família nombrosa o monoparental quan s’hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

 1. Aneu al formulari de preinscripció electrònic (amb identificació digital) o en suport informàtic (en aquest darrer cas, s’haurà d’adjuntar el teu document identificatiu i també el de filiació, per seguretat).
 1. Obriu el formulari de preinscripció:
 • Si us heu identificat digitalment i el vostre fill o filla té codi d’identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), especifiqueu-o en la casella corresponent (o si no el sabeu, cerqueu-lo). Així es recuperaran totes les dades personals i només caldrà que hi afegiu l’adreça electrònica i el telèfon de contacte.
 • Si no us heu identificat digitalment o bé, us heu identificat digitalment, però el vostre fill o filla no té codi d’identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), ompliu totes les dades personals que se us  demanin, també l’adreça electrònica i el telèfon de contacte.
 1. Especifiqueu  els centres on us agradaria obtenir plaça per ordre de preferència (fins a 10 centres). El nostre codi de centre és 08025484.
 1. Indiqueu si voleu una plaça d’ofici, que és la que  us adjudicaria l’Administració  en cas que no se us assignin cap dels centres demanats, i les circumstàncies particulars del vostre fill o filla (per exemple, si té alguna necessitat educativa específica o si té un germà o germana que demana plaça per al mateix centre educatiu, ensenyament i curs).
 1. Marqueu els criteris de prioritat que vulgueu al·legar (si té germans o germanes al mateix centre, la proximitat del domicili de residència, etc.).
 1. Adjunteu tota la documentació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 1. Envieu la sol·licitud de preinscripció.

Un cop  enviada la sol·licitud de preinscripció rebreu un resguard per correu electrònic, en què podreu consultar si heu d’adjuntar, a la sol·licitud, documentació addicional: el termini per presentar documents finalitza el 26 de març.

Recordeu: només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

Web de preinscripció del Departament d’Educació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

Calendari de preinscripció i matriculació.

– Presentació de sol·licituds: del 15 al 24 de març (infantil i primària) i del 17 al 24 (secundària)

– Presentació de documentació: fins al 26 de març

– Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: 19 d’abril

– Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d’abril

– Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d’abril

– Sorteig del número de desempat a partir del qual s’ordenaran les sol·licituds: 5 de maig

– Publicació de llistes ordenades: 7 de maig

– Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: del 26 al 28 de maig

– Publicació de l’oferta final de places escolars: 4 de juny

– Publicació de les llistes de l’alumnat admès i llista d’espera: 7 de juny

– Període de matriculació: del 14 al 18 de juny

– Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça al segon, tercer i quart curs d’ESO: del 28 de juny al 2 de juliol.

– Publicació de la llista d’alumnes matriculats al centre precedents del procés de preinscripció i admissió: 30 de setembre.

Criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat del curs.

CRITERIS GENERALS:

– Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

– Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

– Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.

– Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

– Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts.

El criteri de proximitat no es pot acumular més d’un criteri, malgrat es compleixi més d’un dels supòsits previstos.

– Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

– Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

– Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Si necessiteu ajut a l’hora de fer la preinscripció i/o resoldre qualsevol dubte, no dubteu a posar- vos en contacte amb nosaltres per telèfon al 93 640 08 51.