Es convoquen eleccions al consell escolar d’aquest centre educatiu al sector de pares, mares, tutors i tutores legals de l’alumnat, al sector del professorat, de l’alumnat i del personal no docent.

Trobareu tota la informació al respecte als documents adjunts a continuació:

Proclamació de candidatures

Normes del procés electoral:

Presentació de Candidatures

Normativa COVID